Kirke- og Borgerbladet

Kirke-og Borgerbladet


Kirke- og Borgerbladet udgives af Sahl- Gullev Menighedsråd (ca. 50 % af omkostningerne) i samarbejde med sognenes lokale foreninger: Sahl Kultur- og Idrætsforening,Gullev Borgerforening, Sahl MiniHal, Sahl Minihal Foreningsfitness, der deler resten af omkostningerne.
Bladet er en fusion af det gamle kirkeblad for Sahl og Gullev sogne og det lokale Sahl Borgerblad, som indtil 1997 hed Sahl Brugs og Borgerblad, derefter Sahl Butiks- og Borgerblad indtil 2009 og indtil sammenlægningen i 2011 Sahl Borgerblad. Bladet redigeres af Steffen Nørregaard, der modtager bidrag fra menighedsrådet og fra de deltagende foreninger. Vi har en trofast skare af korrekturlæsere og pålidelige private bude, der sørger for udbringningen. Bladet udkommer med 7 - 8 numre pr årgang.
Her på siden kan du læse de seneste udgivne numre.

Januar/februar Marts /april Maj/ juni/juli August september Oktober / November december / januar
KB9-1 KB9-2 KB9-3 KB9-4 KB9-5 KB9-6 KB9-7
KB10-1 KB10-2 KB10-3 KB10-4 KB10-5 KB10-6 KB10-7 KB10-8
KB11-1 KB11-2 KB11-3 KB11-4 KB11-5 KB11-6 KB11-7 KB11-8
KB12-1 KB12-2 KB12-3 KB12-4 KB12-5 KB12-6 KB12-7 KB12-8


Du kan se udgivelsesplanen deadlines og distributionsdatoer for bladet her: Udgivelsesplan2022

Her kan du tilmelde og afmelde nyhedsbrevet:

Subscribe

* indicates required

Du kan se tidligere numre på disse links:
Kirke- og Borgerbladet
Borgerbladet
Kirkebladet
Tilbage til Sahl bys forside
Tilbage til Sahl Gullev pastorats hjemmeside

Opdateret d. 16.6.2022